, ,

UNICO FA 150 – 制比萨雪柜

Cold Master UNICO FA 150

制比萨雪柜 (意大利)
Cold Master ‘高瑪特’ 型號 : UNICO FA 150
尺寸 : 1,510长 x 800深 x 1,435高 毫米
配有花岗岩台面、电子控制面板、
6 GN 1/3 – 150高盆和自动除霜
容量 : 481公升
制冷剂 : R600a
温度: +2℃ / +8℃
电量 : 350 + 150瓦
220V/50/单相

如需索取百佳厨具彩色图本 ,请联络我们。

品牌

高瑪特

型号

UNICO FA 150

产地

最近浏览过的产品

购物车